Välkommen!

Klimatsmarta lösningar är idag en förutsättning för att lyckas.

Det ställs allt högre krav på miljöanpassning och kilmatsmart hantering på alla typer av företag och verksamheter. Alla processer och verksamhetsgrenar genomlyses för att minimera den övergripande miljöpåverkan från verksamheten. Underleverantörers förmåga att bidra med klimatsmarta lösningar kan vara nyckeln till att uppfylla företagets klimatmål och stärka den egna konkurrenskraften.

IQ Lastbärarsysten & Logistik AB har under lång tid arbetat med klimatsmarta logistiklösningar kring pallar.

Vi är en del av ett viktigt kretslopp där pallar återanvänds, repareras och återvinns. Trots ett stort fokus på miljöfrågan och ett fungerande retursystem försvinner eller förstörs ett stort antal pallar varje år. Ett slöseri med resurser som naturligtvis inte gynnar miljön. 

IQ Lastbärarsysten & Logistik AB  tar nu nästa steg för att sluta cirkeln och bidra till en bättre miljö.

Vi erbjuder en helhetslösning där alla pallar oavsett kvalitet eller returvärde hämtas, sorteras, återvinns eller återanvänds som energi. Ett fungerande klimatsmart retursystem som förenklar er hantering, säkerställer att ni får optimalt betalt för returer och tillsammans bidrar vi till en bättre miljö. En klimatsmart lösning där alla är vinnare.

Behöver ni se över ert pallsystem, tveka inte, hör av er till oss.